23 Nisan 2009 Perşembe

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünlerinin Tanıtımı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hakkında


Bilgi e düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi iletişim teknolojileri denir.Bilgi iletişim teknolojileri,bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.Bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlara örnek olarak tebeşir ve kara tahtadan eğitsel videoya kadar çeşitli materyaller gösterilebilir.En eski bilgi teknolojileri, kitaplar ve basılı yayınlardır.

                Bilişim teknolojisindeki gelişmeler uzun sayılabilecek bir döneme yayılmasına rağmen 1980’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar olan gelişmeler herkesi şaşırtacak kadar büyüktür. Bilişim teknolojisinin gelişmesine paralel olarak toplumsal yaşamda ve iş yaşamında çok büyük gelişmeler olmuştur. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin en büyük destekçisi ise bilgisayarlardır. Bilgisayar alanındaki büyük gelişmeler yeni teknolojilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki ve buna bağlı diğer teknolojilerdeki gelişmeler kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1-Bilgisayarlar

2-Telekonferans

3-Etkileşimli Video

4-Sayısal Kütüphane

5-Etkileşimli Televizyon

6-Bilişim Otobanı

7-Web Sektörü

8-Programlama Alanı

Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan bazı iletişim teknolojisi ürünleri ve özellikleri şunlardır:

Telefon: Telefon, çeşitliliği ve interaktifliği ile en çok kullanılan araçtır. Elektronik ticaretin altyapısını sağlayan bu iletişim aracı, haberleşme için çok önemlidir.

FAKS: Yazılı belgenin transferinde hız ve zaman problemini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir araçtır. Faks kullanımının artmasıyla bilgi transferi kolaylaşmıştır.

Televizyon: Televizyon, görsel ve işitsel sunum imkanına sahip olması nedeniyle insanlar üzerinde daha kalıcı etkiler oluşturmaktadır.

Eloktronik Veri Transferi: İnsan faktörü olmaksızın, ağlar aracılığı ile belge ve bilgi değişimi sağlayan sistemdir. Bu sistem, maliyetlerin azalması, doğru ve hızlı işlem yapabilme avantajını sağlamaktadır.

İnternet: Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesinde internet ağının çok büyük bir rolü vardır. İnternet, dünyanın neresinde olursa olsun bilgisayarları birbirne bağlayan uluslar arası ağdır. Bilişim teknolojileri günümüzde büyük ölçüde internet ve internet temelli uygulamaları çağrışmakta ve internetten ayrı düşünülmektedir.

GSM: Telekomünikansyon alt yapısı ile kablolu iletişim, telefonun icadından itibaren teknolojik gelişmelere paralel olarak yaygınlaşmış ve günlük yaşamda yoğun şekilde kullanılır hale gelmiştir. Bundan sonra oluşan ihtiyaçlardan dolayı kablosuz iletişim teknolojisi gelişmiştir. Araç telefonları, uydu telefonları ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan cep telefonları bu yeni iletişim alt yapısı kullanılarak haberleşmektedir. Cep telefonları, sıradan iletişim aracı olmaktan çıkıp işlevsel acıdan avuçiçi bilgisayarlar ile yarış haline gelmiştir.

WEB: Firmaların kendi reklamlarını yapmak ve müşteriyle daha kolay ve hızlı iletişim kurmak için başvurduğu en önemli sektörlerdendir. Firma profilini, ürünlerini vb. kendini tanıtmak için gitgide bu alana yönelmektedir.

SEO: Web’de var olan internet sitelerinin arama motorlarında üst sırada cıkmak için bir yarış içindedir. Bunun için her sitenin belli bir arama motoru optimizasyonunun yapılması gerekir. Bunun için şuanda arama motorlarının devi olan google’a yönelik çalışmalar sürdürmek ve onun istediği şekilde siteler tasarlama en mantıklı olandır.

1 yorum: